• 20Khz ultrasonic dispersion equipment

    20Khz ультраүн дисперсиялык жабдуу

    Дисперсиялык бөлүкчөлөр жетиштүү деңгээлде жакшы эмес, дисперсиялык суюктук туруксуз жана аны бөлүп-жаруу оңой деген ультраүн дисперсия технологиясы салттуу дисперсиянын көйгөйлөрүн жеңип чыгат.