• ultrasonic wax emulsion dispersion mixing equipment

    ультраүн мом эмульсия дисперсиясы аралаштыруучу жабдуу

    Мом эмульсиясы кеңири колдонулат, аны башка материалдар менен айкалыштырып, материалдардын ишин жакшыртууга болот. Мисалы: боёктун жабышуусун жакшыртуу үчүн боёкко мом эмульсиясы кошулат, косметиканын суу өткөрбөөчү эффектисин жакшыртуу үчүн мом эмульсиясы косметикага кошулат.Мом эмульсиясын, айрыкча нано-мом эмульсиясын алуу үчүн, жогорку күчтү кыркуу күчү талап кылынат . УЗИ термелүүсү менен пайда болгон кубаттуу микро-учак бөлүкчөлөрдүн арасына нанометрдик абалга жетип, ...